amber

अग्निजार / Ambergris – अग्निजार का सामान्य परिचय एवं उपयोग

अग्निजार / Ambergris – अग्निजार का सामान्य परिचय एवं उपयोग

अम्बर / अग्निजार / Ambergrisपरिचय                                समुद्रेणाग्निनक्रस्य जरायुर् बहिरुज्झितः ।                                संशुष्को भानुतापेन सोऽग्निजार इति स्मृतः ।। ...

READ MORE +
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Open chat
Hello
Can We Help You